Miljoenen mensen snurken

Snurkbeugel

Je bent niet de enige als je iedere dag snurkt, heel veel mensen hebben er elke dag mee te maken. Veel mensen denken er niet over na, maar zowel op sociaal als fysiek vlak kan snurken negatieve gevolgen hebben. Daar komt nog bij dat je kans hebt dat je slaapapneu kunt krijgen. Snurken ontstaat als de luchtweg wordt vernauwd, het zachte gehemelte in de keelholte ontspant wat de oorzaak ervan is. Om toch lucht naar binnen te krijgen moet er met meer kracht worden gezogen. Daardoor ontstaat er trilling in de keelholte, de trilling veroorzaakt het snurkende geluid. De snurkbeugel voorkomt dit.

Snurkbeugel

Meerdere middelen verkrijgbaar op de markt

Als rondkijkt op internet en je moet de berichten geloven zijn er vele middelen verkrijgbaar tegen het snurken. Helaas werken deze middelen bijna niet of sommige helemaal niet. De snurkbeugel van snurkproblemen.info werkt wel, dit is na langdurig onderzoek bewezen. Uitstekende resultaten van de gebruikers bevestigen dit ook. Omdat de beugel op maat wordt gemaakt zit deze altijd comfortabel tijdens het slapen.

Snurkbeugel

Wanneer je de beugel in hebt kun je normaal blijven praten, of het drinken van een glas water is mogelijk. Na onderzoek is vastgesteld dat een beugel die bestaat uit twee delen, beter werkt dan een beugel uit één stuk. Voor het dragen van een beugel moet het gebit wel aan bepaalde voorwaarden voldoen, zo moet de mondgezondheid stabiel zijn en je moet geen kaakklachten hebben. Zijn er niet voldoende tanden aanwezig aan de onderkant, dan is het gebruik van een beugel niet mogelijk.