Ga naar usedtyres.nl voor alle banden!

Je kunt bij usedtyres.nl terecht voor alle soort banden die je maar zoekt. Ze hebben namelijk een breed assortiment waardoor jij altijd wel slaagt. Mochten ze de band die je zoekt toch niet hebben? Dan kun je gewoon bellen naar de klantenservice. Wie weet hebben ze nog wel een actie of komt er een actie aan voor jouw band. Het bedrijf heeft een webshop, maar ook een vestiging waar je langs kunt gaan. Dit pand is gevestigd in Nijmegen. Ze hebben een eigen bandenmagazijn. Hierdoor kun je als je een bestelling geplaatst hebt de banden dezelfde dag nog komen ophalen! Kun je niet richting Nijmegen komen om wat voor persoonlijke reden dan ook? Dan kun je gewoon een bestelling plaatsen via de webshop en dan wordt het thuis bezorgd.

Effici├źnt werken

Naast een overzichtelijke webshop, vestiging, bandenmagazijn en goede service hebben ze ook nog een bandenhotel. Een bandenhotel is een standplaats voor alle banden van klanten. Kom jij langs bij de vestiging om je zomerbanden te laten plaatsen onder de auto? Dan zullen je oude banden waarschijnlijk winter- of allseasonbanden opgeslagen worden in het bandenhotel. Als de weersomstandigheden na een half jaar weer omslaan, kun je je oude banden er gewoon weer onder laten zetten.